Help de senioren en richt je op EHBO

Een hoge bloeddruk, een vertraagd reactievermogen, botontkalking. Dit zijn allemaal klachten die gepaard gaan met ouderdom. En dat betekent helaas ook dat er van alles kan gebeuren. Op straat, maar ook in huis. Heeft u ouderen in de familie of kennissenkring? Dan is het van belang dat u goed weet wat u moet doen in een geval van nood. Het alarmnummer bellen is dan niet voldoende, eerste hulp is enorm belangrijk in de eerste minuten, wat er dan ook aan de hand is. Dus lees eens meer over EHBO bij senioren. En zorg ervoor dat ook u te hulp kunt schieten als een oudere dat nodig heeft.

Raadpleeg internet voor meer info

Natuurlijk zijn er genoeg boeken die u kunt lezen, wat betreft het onderwerp cursus EHBO bij senioren. Maar het is ook goed om op een vakkundige website rond te kijken. Klik hier bijvoorbeeld op een test waar je je kennis kunt testen op het gebied van eerste hulp bij ongelukken. Dan ziet u vanzelf hoeveel kennis u heeft op dit gebied. En dan ziet u op welk gebied u nog meer kunt leren zodat u volledige kennis krijgt en maximale hulp kunt bieden.

Een veilige werksituatie met een vca cursus

Werkt u in de bouw, in de techniek of bijvoorbeeld de werktuigbouwkunde? Dan dient u te beschikken over certificering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers, kortweg ook wel vca genoemd. Hiervoor dient u cursussen te volgen waarin u alles leert wat u moet weten op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Door de processen zo goed mogelijk te beheren en te faciliteren, worden de risico's op een ongeval zo klein mogelijk gemaakt en dat is natuurlijk erg belangrijk. Op www.vcacursus.org kunt u meer lezen over wat deze certificering inhoudt en wie over deze certificaten dient te beschikken.

Speciale cursus

Om het certificaat te behalen, dient u een speciale cursus te volgen en een examen af te leggen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen via www.vcacursus.org. Er zijn verschillende mogelijkheden om de lessen te volgen, bijvoorbeeld groepslessen bij hen op locatie, lessen bij uw bedrijf voor al het personeel of individuele online studeren. Voor welke lesvorm u ook kiest, het staat vast dat het altijd aan te raden is om de vca cursus af te sluiten met een vca proefexamen. U weet dan waar u staat, of u al over voldoende kennis beschikt om het daadwerkelijke examen te halen.